Contact Tsjecho Reizen

 


Tsjecho Reizen B.V.
Handelsplein 24
3071 PR  ROTTERDAM
Telefoon : 0031 (0)10-2781500 / (0)6-27078852
e-mail: info@tsjechoreizen.nl
internet: www.tsjechoreizen.nl

Telefonische bereikbaarheid:

Maandag t/m Vrijdag : 09:00 – 17:30 uur

Overige

K.v.K. : 29047657
ANVR nr. : 04895
SGR nr. : 2326
Gladbacher Bank AG : Blz. 31060181 Knt. 54972016
IBAN : NL49RABO0375046666 / SWIFT RABONL2U
CBP nr : M1623852
BTW nr : 81.08.47.528.B01

Tsjecho Reizen is altijd op zoek naar nieuwe accommodaties en partners!

Bent u de eigenaar of beheerder van een accommodatie en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn wanneer u uw accommodatie via Tsjecho Reizen aanbiedt? Bel dan 010-2781500 of stuur een e- mail aan:
info@tsjechoreizen.nl

Tsjecho Reizen werkt met betrouwbare partners om iedereen het beste van Tsjechië en Slowakije te bieden! Als Touroperator en agent voor Tsjechië en Slowakije zijn we altijd op zoek naar nieuwe partners Wil je je eigen aanbod versterken met mooie en bijzondere reizen naar Tsjechië neem dan vooral contact met ons op
info@tsjechoreizen.nl

 

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Tsjecho Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Tsjecho Reizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

 

Copyright/ intellectueel eigendom

Alle rechten betreffende het Tsjecho Reizen-logo, de merknaam “Tsjecho Reizen” en de website www.tsjechoreizen.nl alsmede de inhoud van deze websites zijn eigendom van Tsjecho Reizen B.V. De informatie op deze sites zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag, op geen enkele wijze, worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Tsjecho Reizen. Gedeelten van deze websites mogen wel door u worden gereproduceerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie is schriftelijke toestemming van Tsjecho Reizen vereist. Indien u enig deel van onze websites download, voor toegestane doeleinden, dient u alle daarop vermeldingen van auteursrecht, eigendomsrecht of andere bronvermeldingen over te nemen.

Czech Tourism is een belangrijke partner. Samen promoten we Tsjechië als veelzijdig land voor een grote diversiteit van bezoekers, zowel business als leisure. Veel beeldmateriaal op onze website is verleend door Czech Tourism. Graag bedanken we de volgende fotografen: – Martin Marák – Michal Vitásek – Dagmar Veselková – Ladislav Renner – Libor Svácek – COEX.cz – Jaroslav Mareš – Aleš Motejl – Pavel Hroch – David Marvan – Štepán Vrzala – Richard Klícník – Jaroslav Horák – Radomir Režný – Milan Drahohovský – Lenka Jamnická

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met Tsjecho Reizen welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik van onze site zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter.